(044) 586-43-19
(044) 586-43-22
(067) 230-87-51

 

  

 

 

 

 

 

 

+38 (066) 303-67-62 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

: (HiLo Ph F)

: (Philips)

г: HiLo ()

:

, , ֳ 100 .,
/ 3,920 1000 3.79
/ 3,925 1000 3.93
/ 3,930 500 4.23
/ 3,935 500 5.04
/ 3,940 500 5.73
/ 3,945 500 7.59
4,325 1000 4.80
4,338 500 7.00


2

: (Ph P)

: (Philips)

:

, , ֳ 100 .,
/ 3,916 1000 6.57
/ 3,919 1000 7.16
/ 3,925 500 8.35


: (Ph F)

: (Phillips)

г:

:

, , ֳ 100 .,
/ 4,020 1000 3.79
/ 4,025 1000 3.93
/ 4,030 500 4.23
/ 4,035 500 5.04
/ 4,040 500 5.52
/ 4,045 500 7.59


: (Mtr Ph F)

: (Phillips)

:

, , ֳ 100 .,
/ 4,016 1000 4.54
/ 4,019 1000 4.97
/ 4,025 1000 5.90


() Torx 30

, , , , Torx 30 , ,

: (Torx 30)

: (F) Ø 11 5

г: ,

:

:

, , ֳ 100 .,
7,552 100 39.43
7,572 100 9.43
7,592 100 46.00
7,5112 100 50.61
7,5132 100 56.03
7,5152 100 63.84
7,5182 100 78.00
7,5202 100 95.64


-

(, , , )

: (Phillips)
DIN 7982

: (Ph F)

:

:

, , ֳ 100 .,
2,96,5 2000 1.24
2,99,5 2000 1.76
2,913 2000 2.36
2,916 2000 2.88
2,919 2000 3.32
2,922 1000 3.75
2,925 1000 4.12

3,513 1000 3.08
3,516 1000 3.67
3,519 1000 4.12
3,522 1000 4.64
3,525 1000 5.23
3,99,5 1000 2.71
3,913 1000 3.52
3,916 1000 4.27
3,919 1000 4.79
3,922 1000 5.53
3,925 1000 6.27
3,930 500 7.42
3,932 500 7.72
3,935 500 8.38
3,938 500 8.98
3,940 500 9.13
3,945 500 10.39
3,950 500 11.35
4,29,5 1000 2.93
4,213 1000 3.75
4,216 1000 4.49
4,219 1000 5.08
4,222 1000 5.75
4,225 1000 6.49
4,232 1000 8.12
4,238 500 9.57
4,245 500 11.06
4,250 200 14.91
4,89,5 1000 4.04
4,813 1000 5.31
4,816 1000 6.34
4,819 500 7.20
4,822 500 8.24
4,825 500 9.28
4,832 500 11.65
4,838 500 13.50
4,845 250 15.88
4,850 250 17.45
6,316 250 10.92
6,319 250 12.76
6,325 250 16.41
6,332 250 19.83
6,338 250 23.30
6,345 100 27.68
6,350 100 30.35
6,363 100 37.25


-

(, , , )

DIN 7981

: (Phillips)

: (Ph P)

:

:

, , ֳ 100 .,
2,96,5 2000 2.50
2,99,5 2000 3.10
2,913 2000 3.84
2,916 3000 4.43
2,919 2000 5.03
2,922 1000 5.53
2,925 1000 5.97
3,56,5 2000 3.54
3,59,5 1000 4.12
3,513 1000 5.01
3,516 1000 5.23
3,519 1000 6.12
3,522 1000 6.79
3,525 1000 7.53
3,532 1000 8.94
3,99,5 1000 5.01
3,913 1000 5.97
3,916 1000 6.86
3,919 1000 7.46
3,922 1000 8.27
3,925 1000 9.09
3,932 1000 10.72
3,938 500 12.32
4,29,5 1000 5.45
4,213 1000 6.42
4,216 1000 7.31
4,219 1000 7.83
4,222 1000 8.64
4,225 1000 9.53
4,232 500 11.58
4,238 500 13.13
4,245 500 14.91
4,250 200 16.58
4,89,5 1000 7.90
4,816 1000 10.43
4,819 500 11.72
4,813 1000 9.24
4,825 500 13.43
4,832 500 15.73
4,838 500 18.33
4,845 250 21.07
6,316 250 19.97
6,319 250 22.11
6,322 250 24.28
6,325 250 26.42
4,850 250 22.94
6,338 250 34.13
6,345 100 39.55
6,350 100 42.89
6,370 100 56.39
6,380 100 63.07
6,390 100 69.90
6,3110 100 86.90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  G Analytics